Public Files
Public Files Vfp Logo

Name
Primary
Description
Revision
Status
Size
Udbudsmateriale
Tegning - (999-T-AN-01-601-000) ANL (FORS) - Oversigtsplan - Koordinerende ledninger
0
G4 Udgivet
2 MB
Tegning - (F1_K10_H1_1050) Højspænding som udført (inden for ringvejen)
0
G4 Udgivet
1 MB
Appendiks 10 - Dokument- og bilagsoversigt
0
G4 Udgivet
110 KB
Bilag 01.64 - Filnavngivning
0
G4 Udgivet
175 KB
Bilag 01.43 - Plan for sikkerhed og sundhed OUH Paradigme
0
G4 Udgivet
439 KB
Bilag 01.38 - Commissioning Plan
0
G4 Udgivet
2 MB
Bilag 01.39 - CX kravsliste
0
G4 Udgivet
770 KB
Bilag 01.66 - dRofus Styringsmanual
0
G4 Udgivet
613 KB
Bilag 01.67 - IKT Rumkatalog
0
G4 Udgivet
777 KB
Bilag 01.61 - IKT-Egenskabsdata
0
G4 Udgivet
441 KB
Bilag 01.63 - IKT-Energianalysemodeller og gbXML modellering
0
G4 Udgivet
316 KB
Bilag 01.62 - IKT-Leverancespecifikation-model
0
G4 Udgivet
2 MB
Bilag 01.60 - IKT-Objektoversigt
0
G4 Udgivet
290 KB
Bilag 01.59 - IKT-specifikation
0
G4 Udgivet
489 KB
Bilag 01.57 - Kommuneplantillæg
0
G4 Udgivet
566 KB
Bilag 01.56 - Lokalplan 4-730
0
G4 Udgivet
19 MB
Bilag 01.07 - Artikler dRofus
0
G4 Udgivet
4 MB
Bilag 01.69 - Brugerproces efter kontraktindgåelse
0
G4 Udgivet
311 KB
Bilag 01.17 - Designmanual Luftarter og gasser
0
G4 Udgivet
184 KB
Bilag 01.02 - Fremtidens Psykiatriplan af 2008
0
G4 Udgivet
5 MB
Bilag 01 - Funktionsprogram - Funktionelle og Tekniske krav
0
G4 Udgivet
3 MB
Bilag 01.01 - Generalplan for Psykiatrien i Region Syddanmark
0
G4 Udgivet
2 MB
Bilag 01.16 - Grænseflade til DP11 SDCO
0
G4 Udgivet
418 KB
Bilag 01.15 - Grænsefladematrice til OPP- og Bestillerleverancer
0
G4 Udgivet
198 KB
Bilag 01.73 - Kassetransport- og lagersystem samt WMS
0
G4 Udgivet
219 KB
Bilag 01.72 - Koncept for bespisning
0
G4 Udgivet
1 MB
Bilag 01.70 - Kunstprojekt
0
G4 Udgivet
5 MB
Bilag 01.71 - Kunststrategi Nyt OUH
0
G4 Udgivet
190 KB
Bilag 01.14 - Kunststrategi
0
G4 Udgivet
516 KB
Bilag 01.11 - Notat foreløbig oplæg til orienteringsstrategi for Nyt OUH
0
G4 Udgivet
612 KB
Bilag 01.58 - Nyt OUH – Bæredygtigt byggeri
0
G4 Udgivet
221 KB
Bilag 01.12 - Nyt OUH skiltefamilie
0
G4 Udgivet
2 MB
Bilag 01.03 - Psykiatriplan 2020-2024
0
G4 Udgivet
1 MB
Bilag 01.05 - Rapport Infektionshygiejne på Nyt OUH
0
G4 Udgivet
1 MB
Bilag 01.41 - Retningslinjer og udbudskav til IP-netværk
0
G4 Udgivet
1 MB
Bilag 01.06 - RFP dRofus
0
G4 Udgivet
10 MB
Bilag 01.10 - Sikring og tryghed på sygehuse i Danmark
0
G4 Udgivet
2 MB
Bilag 01.13 - Skiltetyper på Nyt OUH
0
G4 Udgivet
514 KB
Bilag 01.65 - Tagnummereringssystem
0
G4 Udgivet
462 KB
Bilag 01.49 - Afgrænsning i totalentreprenørens område
0
G4 Udgivet
390 KB
Bilag 01.44 - Arbejdsmiljøorganisation i byggefasen
0
G4 Udgivet
107 KB
Bilag 01.46 - Arbejdsmiljøplan
0
G4 Udgivet
238 KB
Bilag 01.47 - Dagsorden til arbejdsmiljørådsmøder
0
G4 Udgivet
268 KB
Bilag 01.50 - Dagsorden til koordinerende sikkerhedsmøde
0
G4 Udgivet
416 KB
Bilag 01.54 - Formular F3 - Procesbekrivelse
0
G4 Udgivet
513 KB
Bilag 01.51 - Koordineringsmøde mellem TE og rårumsentrepriser
0
G4 Udgivet
437 KB
Bilag 01.45 - Organisationsdiagram
0
G4 Udgivet
177 KB
Bilag 01.52 - Procedure for sanktionering samt standsning af arbejdet
0
G4 Udgivet
570 KB
Bilag 01.55 - Skabelon for arbejdsmiljølog
0
G4 Udgivet
1 MB
Bilag 01.53 - Ydelsesbeskrivelse for AMK B
0
G4 Udgivet
332 KB
Udvekslingsmodel, IFC, Fagmodel, Arkitekt
0
G4 Udgivet
44 MB
Bilag 01.04 - Designmanual - Interiør og Eksteriør
0
G4 Udgivet
23 MB
Principtegning - Etageplan, Plan 1
0
G4 Udgivet
226 KB
Principtegning - Etageplan, Plan 2
0
G4 Udgivet
169 KB
Principtegning - Etageplan, Stueplan
0
G4 Udgivet
655 KB
Principtegning - Etageplan, Tagplan
0
G4 Udgivet
167 KB
Principtegning - Hovedsnit, A-A
0
G4 Udgivet
125 KB
Principtegning - Patientsikkerhed, Plan 1
0
G4 Udgivet
296 KB
Principtegning - Patientsikkerhed, Plan 2
0
G4 Udgivet
174 KB
Principtegning - Patientsikkerhed, Stuerplan
0
G4 Udgivet
973 KB
Principtegning - Patientstue
0
G4 Udgivet
183 KB
Principtegning - Koncepter, Plan 1
0
G4 Udgivet
291 KB
Principtegning - Koncepter, Plan 2
0
G4 Udgivet
172 KB
Principtegning - Koncepter, Stueplan
0
G4 Udgivet
954 KB
Principtegning - Gulvoverflader, Plan 1
0
G4 Udgivet
296 KB
Principtegning - Gulvoverflader, Plan 2
0
G4 Udgivet
175 KB
Principtegning - Gulvoverflader, Stueplan
0
G4 Udgivet
962 KB
Principtegning - Vægoverflader, Plan 1
0
G4 Udgivet
296 KB
Principtegning - Vægoverflader, Plan 2
0
G4 Udgivet
174 KB
Principtegning - Vægoverflader, Stueplan
0
G4 Udgivet
980 KB
Principtegning - Loftoverflader, Plan 1
0
G4 Udgivet
296 KB
Principtegning - Loftoverflader, Plan 2
0
G4 Udgivet
175 KB
Principtegning - Loftoverflader, Stueplan
0
G4 Udgivet
981 KB
Principtegning - Situationsplan
0
G4 Udgivet
244 KB
Bilag 01.74 - Beskrivelse af fast inventar
0
G4 Udgivet
169 KB
Principtegning - Indretningsplan
0
G4 Udgivet
304 KB
Bilag 01.08 - Geoteknisk rapport
0
G4 Udgivet
4 MB
Principtegning - Terræn og koteplan
0
G4 Udgivet
242 KB
Bilag 01.68 - Dynamisk Døgnrytmelys
0
G4 Udgivet
2 MB
Bilag 01.35 - OUH Netværksinfrastruktur
0
G4 Udgivet
3 MB
Bilag 01.29 - Alarmkald grænseflader for systemleverance
0
G4 Udgivet
371 KB
Bilag 01.27 - Alarmkald teknisk kravspecifikation a
0
G4 Udgivet
931 KB
Bilag 01.28 - Alarmkald teknisk kravspecifikation b
0
G4 Udgivet
378 KB
Principtegning - Sikringszone, Plan 1
0
G4 Udgivet
293 KB
Principtegning - Sikringszone, Plan 2
0
G4 Udgivet
173 KB
Principtegning - Sikringszone, Stueplan
0
G4 Udgivet
948 KB
Bilag 01.23 - ABA
0
G4 Udgivet
523 KB
Bilag 01.22 - SCADA Kravsspecifikation
0
G4 Udgivet
4 MB
Bilag 01.37 - Teknisk Designmanual for BMS
0
G4 Udgivet
2 MB
Bilag 01.24 - AIA
0
G4 Udgivet
588 KB
Bilag 01.36 - Positioneringssystemer på Nyt OUH - Samlet projektbeskrivelse
0
G4 Udgivet
733 KB
Bilag 01.21 - SCADA
0
G4 Udgivet
484 KB
Bilag 01.20 - Samtaleanlæg
0
G4 Udgivet
241 KB
Bilag 01.19 - CCTV
0
G4 Udgivet
254 KB
Bilag 01.18 - DAS-SINE
0
G4 Udgivet
267 KB
Bilag 01.26 - FMS System
0
G4 Udgivet
234 KB
Bilag 01.33 - AGV-system - Ethernet+WLAN
0
G4 Udgivet
178 KB
Bilag 01.31 - AGV-system - Elevator
0
G4 Udgivet
422 KB
Bilag 01.30 - AGV-system - Branddøre
0
G4 Udgivet
323 KB
Bilag 01.34 - AGV-system - Døre
0
G4 Udgivet
260 KB
Bilag 01.25 - Dørautomatik
0
G4 Udgivet
665 KB
Bilag 01.32 - AGV-system - Gulvkrav
0
G4 Udgivet
195 KB
Principtegning - VENT, Plan 1
0
G4 Udgivet
179 KB
Principtegning - VENT, Plan 2
0
G4 Udgivet
159 KB
Principtegning - VENT, Stueplan
0
G4 Udgivet
395 KB
Principtegning - VVS, Plan 1
0
G4 Udgivet
179 KB
Principtegning - VVS, Plan 2
0
G4 Udgivet
158 KB
Principtegning - VVS, Stueplan
0
G4 Udgivet
573 KB
Bilag 01.48 - Designmanual kloak-spildevand
0
G4 Udgivet
464 KB
Bilag 01.40 - Regnvandssystemets robusthed og flooding
0
G4 Udgivet
754 KB
Bilag 01.09 - Logistik koncept
0
G4 Udgivet
1 MB
Principtegning - LOG, Plan 1
0
G4 Udgivet
301 KB
Principtegning - LOG, Plan 2
0
G4 Udgivet
180 KB
Principtegning - LOG, Stueplan
0
G4 Udgivet
887 KB
Bilag 04 - Arbejdstagerrettigheder og CSR (sociale klausuler)
0
G4 Udgivet
215 KB
Bilag 08 - Entrepriseforsikringspolice og -betingelser
0
G4 Udgivet
716 KB
Bilag 03 - Forretningsorden for samarbejde
0
G4 Udgivet
230 KB
Bilag 07 - Garanti-Byggefasen (Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse)
0
G4 Udgivet
176 KB
Bilag 02 - Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme
0
G4 Udgivet
360 KB
Appendiks 04 - Katalog over mindstekrav
0
G4 Udgivet
112 KB
Appendiks 07 - Konsortieerklæring
0
G4 Udgivet
34 KB
Appendiks 07 - Konsortieerklæring
0
G4 Udgivet
111 KB
Appendiks 02 - Krav til tilbudsmodel
0
G4 Udgivet
52 KB
_OPP-Kontrakt til DP201 Voksenpsykiatri
0
G4 Udgivet
339 KB
Bilag 05 - OPP-leverandørens tilbudsmodel (Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse)
0
G4 Udgivet
8 KB
Appendiks 08 - Persondataunderretning, inkl. erklæring
0
G4 Udgivet
38 KB
Appendiks 08 - Persondataunderretning, inkl. erklæring
0
G4 Udgivet
136 KB
Appendiks 06 - Støtteerklæring
0
G4 Udgivet
36 KB
Appendiks 06 - Støtteerklæring
0
G4 Udgivet
125 KB
Appendiks 05 - Tilbudsgivers optimeringsforslag - Forhandlingsoplæg til udbudsmaterialet
0
G4 Udgivet
36 KB
Appendiks 05 - Tilbudsgivers optimeringsforslag - Forhandlingsoplæg til udbudsmaterialet
0
G4 Udgivet
101 KB
_Udbudsbekendtgørelse 2020-081608
0
G4 Udgivet
163 KB
_Udbudsbetingelser til DP201 Voksenpsykiatri
0
G4 Udgivet
467 KB
Bilag 06 - Udfyldt tilbudsark (Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse)
0
G4 Udgivet
48 KB
Appendiks 09 - Uudfyldt komponent- og materialeliste
0
G4 Udgivet
215 KB
Appendiks 03 - Uudfyldt tilbudsark
0
G4 Udgivet
48 KB
Bilag 01.42 - Bygherrens arbejdsmiljøpolitik
0
G4 Udgivet
153 KB
Principtegning - Byggepladsplan
0
G4 Udgivet
226 KB
Tegning - Oversigtsplan, Bygningsnummer
0
G4 Udgivet
354 KB
Tegning - Oversigtsplan, Delprojekter
0
G4 Udgivet
687 KB
0
G4 Udgivet
88 KB
0
G4 Udgivet
140 KB
Reference punkter
0
G4 Udgivet
38 KB